Eesti English Русский
Otsi


TULE MEIE
LASTEAEDA!
Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees

ARENGUKAVA

Kohtla-Järve Lasteaia Väikemees arengukava õppeaastateks 2023-2026

https://www.riigiteataja.ee/akt/422092023001

Üksus: Kohtla-Järve Linnavalitsus 
Kеhtivus:   Kehtiv   
Vastuvõtmise kpv: 19. september 2023 nr 13. 
Määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2023.

Pealkiri: Kohtla-Järve Lasteaia Väikemees arengukava õppeaastateks 2023-2026 kinnitamine 
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4220/9202/3001/Arengukava.pdf#
_______________________________________________ 

Self guided audio tour app image