Eesti English Русский
Otsi


TULE MEIE
LASTEAEDA!
Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees

HOOLEKOGU

Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldusega 20.02.2024 nr 94
on hoolekogu koosseis kinnitatud järgmiselt:  

1) Aleksandr Keivabu – Kohtla-Järve linna esindaja, arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea;
2) Anna Nõmme – lastevanemate esindaja;
3) Yuliia Buriak – lastevanemate esindaja;
4) Jekaterina Litnjantsina – lastevanemate esindaja;
5) Sofja Kurganova – lastevanemate esindaja;
6) Irena Hutter – õpetajate esindaja. 

Hoolekogu koosoleku 03.11.2023 nr 1-5/9  otsusega
on lapsevanemate hulgast esimeheks valitud Sofja Kurganova 

Hoolekogu tööd reguleerib: 

Koolieelse lasteasutuse seadus § 24 

ja  

Kohtla-Järve Lasteaia Väikemees põhimäärus § 23 lõige1 ja 2.https://www.riigiteataja.ee/akt/424032018027

https://www.riigiteataja.ee/akt/260170?leiaKehtiv


Self guided audio tour app image