Eesti English Русский
Otsi


TULE MEIE
LASTEAEDA!
Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees

PERSONAL

Kohtla-Järve Lasteaed Väikemees personal

Sirje Maala - direktor (magistrikraad)

Jelena Robonen –   õpetaja (rakenduskõrgharidus või vastav kvalifikatsioon)
Nadezhda Tishchenko –  õpetaja (kesk- ja kõrghariduse vaheline kvalifikatsioon)
Natalia Kuusk  –  õpetaja (rakenduskõrgharidus või vastav kvalifikatsioon)
Nelli Belosvet –  õpetaja (rakenduskõrgharidus või vastav kvalifikatsioon)
Elena Abramova –  õpetaja (kesk- ja kõrghariduse vaheline kvalifikatsioon)
Irena Hutter - õpetaja (keskharidus või vastav kvalifikatsioon,  õpib Tartu Ülikooli Narva Kolledžis) 
Natalja Viiksaar – muusikaõpetaja (bakalaureusekraad või vastav kvalifikatsioon)
Jevgenija Saar - liikumisõpetaja (bakalaureusekraad või vastav kvalifikatsioon)
Aili Suokas - pilootprojekti eestikeelne õpetaja rühmas
Anna  Lukina  –  logopeed (erialased teadmised Tšerepovetski kõrgkoolist, magistrikraad eripedagoogikas)
Tatiana Komchatnikova - majandusjuhataja
Anna Riimast   –  lapsehoidja
Jelena Masalskaja  –  õpetajа abi
Valentina Makovei –  õpetaja abi
Elvira Sokolova –  õpetaja abi
Zinaida Tsapkova –  õpetaja abi
Marina Libba  - kokk
Vera Goryacheva - kokk
Marina Saar - puhastusteenindaja
Olga Jazõkova - köögitööline, puhastusteenindaja
Andres Veski - valveadministraator
Sergei Timofejev - valveadministraator
Olav Türk - valveadministraator
Vladimir Saar - majahoidja 
Annely Aug - asjaajaja, 0,5 koormusega
........(vakantne töökoht) - tervishoiutöötaja, 0,5 koormusega
........ (vakantne töökoht) rühmaõpetaja ja eesti keele õpetaja


Töötajate kontakttelefon: 33 44159 


Personal neljas (4) rühmas

II rühm, Karapuz
(sõimerühm: 1-3aastased)

Nadezhda Tishchenko –  õpetaja
Anna Riimast   –  lapsehoidja
Elvira Sokolova –  õpetaja abi

III rühm, Potšemutški 
(liitrühm: 3-7aastased) osaleb pilootprojektis 

Jelena Gorbenkova –  venekeelne õpetaja
Natalja Kuusk – venekeelne õpetaja
Aili Suokas - eestikeelne õpetaja
Valentina Makovei –  õpetaja abi

IV rühm, Päikesekiired
(liitrühm: 4-7aastased)
...............  –  õpetaja
Nelli Belosvet –  õpetaja
Zinaida Tsapkova –  õpetaja abi

V rühm, Krõll
(osalise keelekümblusega liitrühm: 3-5aastased)
Elena Abramova –  õpetaja
Irena Hutter - õpetaja
Jelena Masalskaja  –  õpetajа abi


Võtame tööle alates jaanuarist 2023 

osalise tööajaga ja tähtajalise töölepinguga eesti keele õpetaja

 

Tööülesanded:

1) Eesti keele õpetaja töö hõlmab laste eesti keele oskuse hindamist ja arengu toetamist, koostöist õppe- ja kasvatustegevuste kavandamist, analüüsimist ja elluviimist, eesti keele omandamist toetava õpi- ja kasvukeskkonna kujundamist, vajadusel lapsevanematega suhtlemist ja koostööd.

2) Eesti keele õpetaja viib läbi õppe- ja kasvatustegevused eesti keeles ning toetab laste üldoskuste arengut. Eesti keele õppe- ja kasvatustegevused on mängulised ning teiste õppe- ja kasvatustegevuse valdkondadega lõimitud ja toimuvad igal lasteaiapäeval valdavalt väiksemates rühmades, kus osaleb korraga kuni 12 last.

3) Eesti keele õpetaja osaleb aktiivselt meeskonnatöös ja planeerib oma tegevused koostöös meeskonnaga.

4) Õpetaja kasutab keeleõppeks tänapäevaseid huvitavaid õppevahendeid ja - metoodikat.

 

Nõuded kandidaadile:

Haridustase: pedagoogiline (rakendus) kõrgharidus

Sertifikaadid, pädevustunnistused, kutsetunnistused: Õpetaja

Eesti keele oskus C1

 

Omalt poolt pakume:

Toetavat ja sõbralikku töökeskkonda mitmekultuurilises meeskonnas, võimalust rakendada oma ideid väikese, armsa lasteaia arendamisel, täiendkoolitusi, personali ühisüritusi, puhkust 42 kalendripäeva suvel, tööpäeva paindlikku korraldust.

Võimalus töötada alates 01.09.2023 rühmaõpetajana koormusega 1,0.

 

Töötasu täpsustus: Töötasu suurus oleneb töötaja kvalifikatsioonist ja koormusest.

Tööaeg: Osaline tööaeg (0,38 tundi )

Tööaja täpsustus: Tööaeg saab olla 2 päeva nädalas või hommikupoolsel ajal igal tööpäeval vastavalt 0,38 koormusele.

Töösuhte kestus: Tähtajaline (kuni 31.08.2023) või võimalus töötada alates 01.09.2023 rühmaõpetajana koormusega 1,0

Tööle asumise aeg: 16.01.2023

 

Kandideerimise info:

Avaldus sooviga osaleda konkursil, motivatsioonikiri, CV ja haridust ning eesti keele oskust (kui eesti keel ei ole emakeel) tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 02.01.2023 meilile: vaikemees@kjlv.ee märksõnaga "Eesti keele õpetaja konkurss". Lisainfo ja huvi korral võta kindlasti ühendust tel.: 3370525, e-post: vaikemees@kjlv.ee

 

Kandideerimise tähtaeg: 02.01.2023

Vajalikud dokumendid: motivatsioonikiri, CV

Kontakt: Sirje Maala, direktor, 33 70 525, e-post: vaikemees@kjlv.ee


Võtame tööle tervishoiutöötaja

Pakume tööd 0,5 ametikohaga, osalise tööajaga. Tööpäeva algus kell 8:00 igal tööpäeval, töökoormus nädalas 20 töötundi. Töötasu: - 327 EUR (bruto).

Nõutav haridus: meditsiiniline kutse- või kõrgharidus või kõrgharidus terviseedenduse valdkonnas.

Nõutud keeled: eesti keel kõnes B2 - hea, kirjas B2 - hea.

Arvutioskus: kesktase.

Ootame lasteaia meeskonda koostööaldist ja toimekat inimest. Omalt poolt pakume toetavat ja sõbralikku töökeskkonda mitmekultuurilises meeskonnas, võimalust rakendada oma ideid väikese, armsa lasteaia arendamisel, täiendkoolitusi, personali ühisüritusi, 0,5 koormusega tööd tähtajatu töölepinguga.

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik.

  


 

 


Koduleht Elitec'st